Стъпка 1

Въвеждащи видео уроци

Стъпка 2

Следващи сюити

За да получите достъп до следващите видеа е нужно да изпратите запис на видео с което да докажете, че сте овладели да свирите сюитите "Отишъл ми е Караджа" и "Сос ма караш майчинко" от видеата на Стъпка 1

Стъпка 3

Украшения

За да получите достъп до следващите видеа е нужно да изпратите запис на видео с което да докажете, че сте овладели да свирите сюитите от Стъпка 2

Стъпка 4

Още песни - видео

Още

Ноти

Използвайте програмата MuseScore

Още

Книга

Композитор

Пуснете видеото и натискайте цифрите от 1 до 0 на клавиатурата.